استخدام یک راننده از ۳۵۰ کیلومتر آن‌سو تر

شرکت پتروشیمی فن‌آوران در روزهای اخیر اقدام به استخدام یک راننده پژو۴۰۵ از ۳۵۰ کیلومتر آنسو‌تر‌ کرده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ گفته می‌شود پدر آقای راننده از آشنایان پدر مدیرعامل پتروشیمی فن‌آوران است.

همچنین روزهای گذشته فرد دیگری برای جذب در واحد خدماتی از همان محل جذب شده بود.

تاکنون گزارشات مشابه متعددی از این شرکت به گوش رسیده و مردم از نماینده ماهشهر درخواست ورود به استخدام‌های را داشتند که تاکنون آنها از این‌دست استخدام ‌ها بی بهره مانده‌اند.