عبدالملکی حراست وزارت تعاون را تغییر داد/ ماموریت مشاورین پایان یافت

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آقای رضایی را به عنوان مشاور وزیر کار و مدیر کل دفتر مرکزی حراست وزارت کار منصوب کرد.

همچنین دستور پایان ماموریت مشاورین این وزارتخانه و زیرمجموعه ها از جمله ۱۵ مشاور شستا صادر شده است.