مرکز اطلاع رسانی وزارت کار خبر داد:

غرامت دستمزد ایام بارداری ماهانه پرداخت خواهد شد

سید مرتضی موتورچی از ‏‎رفع مشکل تاخیر در غرامت دستمزد_ایام بارداری خبر داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مدیرکل مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون با اعلام این خبر گفت: غرامت دستمزد ایام بارداری که با تاخیر پس از پایان مرخصی زایمان پرداخت می‌شد، به‌ موجب بخشنامه جدید ‎تامین اجتماعی، در کوتاه‌ترین زمان و ماهانه پرداخت می‌شود.

با اعلام سید مرتضی موتورچی، این کمکی به معیشت ‎زنان شاغل ‎بیمه‌ شده در دوران ‎بارداری و مشوق ‎افزایش جمعیت است.