انتصابات وزارت نفت؛ «سالاری» و «بیات» تایید صلاحیت شدند

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ نفتی‌ها نوشت: سالاری برای پست معاونت پالایش و پخش فرآورده های نفتی وزارت نفت و عبدالحسین بیات برای تکیه بر صندلی قائم مقامی این وزارتخانه مورد تایید نهادهای حراستی قرارگرفتند و به زودی بنابر استعلام صورت گرفته حکم ماموریت آنان در سمت‌های مذکوراز سوی اوجی صادر خواهد شد.

ازسویی دیگر مجید چگینی برای معاونت گاز وزارت نفت و خجسته مهر برای معاونت نفت و مدیرعاملی شرکت ملی نفت بنابر صلاحدید این نهادها رد صلاحیت شدند.