«پتروشیمی رازی» ورود افرادی که واکسن نزده‌اند را ممنوع می‌کند

شرکت پتروشیمی رازی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و مسجدسلیمان قصد دارد پس از پایان زمانبندی واکسیناسیون کارکنان، ورود افرادی که هر دو دوز واکسن خود را تزریق نکرده‌اند را ممنوع کند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ این موضوع به صورت رسمی در مکاتبات این شرکت اعلام شده است که یک نسخه از آن به خبرگزاری نفیرنفت رسیده است.