۳ انتصاب سالاری در شرکت پخش فرآورده ‌‌های‌نفتی

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ۳ انتصاب جدید در زیرمجموعه این معاونت مهم وزارت نفت انجام داد.