چرا مجمع هلدینگ خلیج فارس لغو شد؟

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ براساس نامه سازمان خصوصی سازی تا پایان هفته جاری، شرکتهای موجود در پرتفوی سهام عدالت تا تعیین تکلیف هیات مدیره های سهام عدالت نباید مجمع برگزار کنند.

مجمع فارس به هفته آینده یکشنبه موکول شد.