«زهیری» در یک قدمی بازگشت به شرکت نفت و گاز پارس

محمدرضا زهیری که در دولت احمدی نژاد مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس بود، در راه بازگشت به این شرکت زیرمجموعه ملی نفت ایران قرار دارد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در سوابق «زهیری» رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش نفت آبادان و مدیرعامل شرکت عملیات اکتشاف نفت دیده می‌شود.

شرکت نفت و گاز پارس از شرکتهای اصلی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران با ماموریت توسعه میدان های گازی و نفتی، ازجمله سکوهای پارس جنوبی را عهده دار است.