تجمع کارگران پتروشیمی فن آوران

صبح امروز شنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰، شماری از کارگران بخش تعمیرات پتروشیمی فن آوران در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسیولین شرکت و مشکلات معیشتی دست به تجمع زدند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بر اساس اخبار رسیده از منابع کارگری، تجمع‌کنندگان حدود ۵۰ نفر برآورد شده‌اند و مجاور کارگاه مرکزی اعتراض خود را برگزار کرده‌اند.

گفته می‌شود درپی این تجمع، مدیران شرکت با وعده استمرار دورکاری، رسیدگی به مشکلات و تحقق خواسته‌های کارگران، نمایندگان کارگری را از ادامه تجمع منصرف کرده‌اند.

این کارگران یکسال پیش – ۱۰ آبانماه ۱۳۹۹ – در تجمعاتی مشابه، به پایین بودن میزان حقوق و نابرابری در مزایا دست به تجمعاتی مشابه زده بودند که با وعده مسئولین برای تحقق خواسته‌ها به حالت تعلیق درآمده بود.

پتروشیمی فناوران با حدود ۸۰۰ نفر نیروی کار مستقیم از تولید کنندگان اصلی متانول ایران به شمار می‌رود.