«قاسمی‌شهری» به پتروفرهنگ کوچ می‌کند؟

نفت‌ما‌ نوشت: رضا قاسم شهری، مدیرعامل فعلی پتروشیمی تندگویان، نیکو همت مدیر برنامه ریزی پتروشیمی شازند و علی شریعت، عضو هیات مدیره پتروفرهنگ از گزینه های مطرح شده برای مدیرعاملی پتروشیمی مروارید هستند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  رضا قاسم شهری، مدیرعامل فعلی پتروشیمی تندگویان، نیکو همت مدیر برنامه ریزی پتروشیمی شازند و علی شریعت، عضو هیات مدیره پتروفرهنگ از گزینه های مطرح شده برای مدیرعاملی پتروشیمی مروارید هستند.

پتروشیمی مروارید از شرکت های زیر مجموعه پترو فرهنگ بوده که محصولاتی از جمله الفین و MEG تولید می کند.

پترو فرهنگ از جمله سهامداران عمده پتروشیمی مروارید است.