مراحل تبدیل وضعیت مشمولین قانون ایثارگران در وزارت نفت

یک فعال حوزه منابع انسانی مراحل تبدیل وضعیت کارکنان سهمیه ایثارگری در وزارت نفت را در یازده مرحله تشریح کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مجتبی عزیزی فعال امور ایثارگران صنعت نفت اظهار داشت، مراحل دقیق اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در وزارت نفت دارای یازده مرحله و به شرح ذیل است:

۱. احراز مشمولیت کارکنان توسط واحد ایثارگران

۲. تخصیص سمت توسط برنامه ریزی

۳. اعلام کد مجوز استخدام توسط تامین نیروی چهار شرکت اصلی به شرکت های تابعه

۴. اخذ نامه طب صنعتی و گزینش و سو پیشینه از تامین نیروی شرکت متبوع

۵. پس از اخذ پاسخ مثبت از مراجع فوق و ارائه به واحد تامین نیرو

۶. تامین نیروی شرکت متبوع اقدام به اعلام خاتمه قرارداد موقت در سیستم و دریافت کد پرسنلی از سیستم می نماید.

۷. ارسال به کارشناس تعیین حقوق و دستمزد و تعیین حقوق پایه کارکنان مشمول

۸. ارسال نامه از تامین نیروی شرکت متبوع به امور مالی شرکت متبوع جهت اعلام خاتمه قرارداد

۹. پرینت حکم تبدیل وضعیت پیمانی

۱۰. اعلام به کارمند جهت امضا حکم

۱۱. امضا حکم توسط مدیر منابع انسانی شرکت متبوع و شروع دوره