«دامغانی» سرپرست حراست شرکت ملی نفت ایران شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی «علیرضا دامغانی» را به‌عنوان سرپرست حراست این شرکت منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  در متن حکم محسن خجسته‌مهر آمده است:

«با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ازرشمند جنابعالی به موجب این حکم به‌عنوان «سرپرست حراست شرکت ملی نفت ایران» منصوب می‌گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری مدیران و کارکنان ارزشمند آن امور در انجام مأموریت‌های محوله موفق باشید.»

براساس این گزارش، رزومه تحصیلی و کاری «علیرضا دامغانی» به شرح زیر است:

دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد مدیریت امنیت ملی با ۳۱ سال سابقه خدمت در وزارت نفت که نزدیک به ۱۸ سال آن در سازمان حراست صنعت نفت در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بوده است.

مدیر بازرسی سیستماتیک از همه حراست‌های صنعت نفت

دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی تدوین برنامه راهبردی

رئیس امور تدوین برنامه و استانداردسازی

مدیر اجرایی مجامع برسی عملکرد حراست‌های وزارت نفت

عضو هیئت داوری پروژه جانشین‌پروری

رئیس برنامه‌ریزی جانشینی و مشاور مدیر منابع انسانی و تمشیت امور معاونت مدیر در برنامه‌ریزی و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

دارای حدود ۲۴ ماه جبهه، ۳۰ ماه اسارت و جانباز ۳۰ درصد.