سد «ختلان» مقابل دولت سیزدهم؛

انتصاب احتمالی «شاه‌میرزایی» در NPC و یک ابهام بزرگ

در لابلای اخبار انتصابات دولت و پیگیری های شاغلین صنعت جهادی پتروشیمی، شاید یکی از روزمره ترین ها پیگیری انتصاب مدیرعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا NPC است. پس از کش و قوس های فراوان بلاخره اخبار مقداری قطعیت یافت و استعلام مهندس مرتضی شاه میرزایی یکی از اعضای ستاد آیت الله رئیسی در دولت سیزدهم برای مراجع ارسال شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ یادداشت وارده – این خبر یک بهت را در اذهان ایجاد کرد که چرا این رفتار در دولت های دیگر ناپسند بود ولی در این دولت به انواع مختلف پسندیده؟

در ماده ۱۹ اساس نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صراحت قید شده است که رییس هیئت مدیره و مدیریت عامل ضمن تعلق به بدنه صنایع نفت،گاز و پتروشیمی باید دارای ۱۵سال سابقه کار در این بدنه و مهمتر از آن حضور حداقل ۵ساله در هیئت مدیره ۴شرکت اصلی نفت باشند.

مشکل در جایی نمود پیدا می کند که تنها سابقه کاری مهندس مرتضی شاه میرزایی،مدیرکلی بازرسی وزارت نفت در دولت دوم محمود احمدی نژاد(وزارت مسعود میرکاظمی) بوده که آن هم در سال ۱۳۹۳ توسط بیژن نامدار زنگنه بدلایلی برکنار و نهایتا ایشان نیز هیچ وقت نیز در قامت عضو هیئت مدیره شرکت های اصلی وزارت حضور نداشته اند.

از یاد نمی بریم که در سال ۱۳۹۶ وزیر وقت قصد داشت آیدین ختلان را به مدیریت NPC این شرکت منصوب کند که با سد این ماده روبرو شد.

در میتینگ های دولت به کرات از شایسته سالاری و عدالت گستری سخن به میان آمده است و عملکرد آیت الله رئیسی نیز چیزی جز این نبوده و نیست.انتظار می رود ریاست محترم جمهور و وزیر نفت صدای بدنه جهادی صنعت پتروشیمی را شنیده و به این بدنه برای صدارت اعتماد کنند.

همانطور که بدنه این صنعت پتروشیمی در دولت قبل نسبت به این فعل اعتراض داشتند طی این یادداشت مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام ابراز داشته و امید دارند با شنیده شدن مطالبه شان،شاهد تحول در این صنعت جهادی باشند.