توقف تولید در پتروشیمی زاگرس به دلیل قطع گاز

فعالیت پتروشیمی زاگرس، تولید کننده متانول به دلیل قطعی گاز متوقف شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پتروشیمی زاگرس تا اطلاع ثانوی به دلیل قطعی گاز خوراک از سرویس خارج شده است.

شرکت همزمان اقدام به شروع تعمیرات دوره‌ای واحد اول تولیدی کرده است.