کناره‌گیری دسته جمعی مدیران و روسای پتروشیمی خراسان درپی اختلاف با تصمیمات مدیرعامل

مدیران، روسا، سرپرستان شرکت پتروشیمی خراسان با امضای نامه‌ای به مدیر مجتمع، از مسیولیت خود کناره‌گیری کردند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ این تصمیم درپی تصمیم مدیرعامل این شرکت مبنی بر شورای اسلامی کار به عنوان تنها راه ارتباطی با مدیرعامل اتخاذ شده است.

کارکنان نفتی این مجمتع اعلام کرده‌اند ضمن وفاداری به سازمان، این تصمیم مورد قبول آنان نمی‌باشد.