اجرای سیاست جوانگرایی و بومی گزینی در پتروشیمی غدیر

حسین صفاری مدیرعامل پتروشیمی غدیر در راستای اجرای سیاست بومی گزینی و جوانگرایی، سه تن از جوانان توانمند بومی را به ریاست واحدهای امور کارکنان، امور اداری و خدمات اداری منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی پتروشیمی غدیر، حسین صفاری طی احکام‌ جداگانه‌ای احمد هلالی به عنوان ریاست امور اداری، عبدالعظیم خاکسار به عنوان ریاست امور کارکنان و مهدی صفری به عنوان ریاست امور خدمات منصوب کرد.

پتروشیمی غدیر با دارا بودن بیش از ۸۵ درصد نیروی بومی، یکی از موفق ترین شرکت های پتروشیمی منطقه است و اکنون با استفاده از ظرفیت و استعداد مدیران بومی می توان‌بیش از پیش به آینده و پیشرفت شرکت پتروشیمی غدیر امیدوار بود.