سرپرست شرکت بازرگانی گاز ایران منصوب شد

معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «شهرام اسدپور» را به‌عنوان سرپرست شرکت بازرگانی گاز ایران منصوب‌ کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ متن حکم مجید چگنی به شرح زیر است:

«نظر به مراتب علمی، تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی، به‌ موجب این حکم به سمت «سرپرست شرکت بازرگانی گاز ایران» منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال، ضمن بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها و همکاران خدوم و متعهد آن شرکت، در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله موفق و مؤید باشید.»