۳ گزینه استاندار بوشهر برای مدیرعاملی پتروشیمی جم

استاندار بوشهر طی نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳ گزینه را برای مدیرعاملی پتروشیمی جم معرفی کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در این نامه که اواسط آذرماه صادر شده است و یک نسخه از آن به خبرگزاری نفیرنفت رسیده، احمد محمدی زاده استاندار بوشهر آقایان «عمار شاعری، علی اکبر مشتاقی و امیر اکبری» را بر اساس اولویت به عنوان گزینه های پیشنهادی تصدی پست مدیرعاملی پتروشیمی جم معرفی کرده است.

صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سهامدار عمده، مدیریت شرکت پتروشیمی جم را برعهده دارد.