جزئیات واگذاری بلوک ۱۸ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مشخص شد

۱۸ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در قالب سه بلوک ۱۵، ۲ و یک درصدی در بورس واگذار می‌شود.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ جزئیات واگذاری بلوک ۱۸ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مشخص شد.

بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی بلوک ۱۸ درصدی صنایع پتروشیمی خلیج فارس در قالب بلوک های ۱۵ درصدی شامل ۴۳ میلیارد و ۵۰ میلیون سهم به ارزش کل پایه ۵۵,۷ هزار میلیارد تومان بصورت ۳۰ درصد نقد و اقساط ۴ ساله، بلوک ۲ درصدی شامل ۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون سهم به ارزش کل پایه ۶ هزار میلیارد تومان بصورت ۱۰۰ درصد نقد و بلوک یک درصدی شامل ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون سهم به ارزش کل پایه ۲.۸ هزار میلیارد تومان بصورت ۱۰۰ درصد نقد طبق اطلاعیه بورس تهران واگذار می شود.