انتصاب یک جوان بومی در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

«غلامرضا نیک نسب» از مدیران جوان بومی و متخصص در حوزه منابع انسانی شرکت پتروشیمی امیرکبیر به عنوان سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی این شرکت منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ «نیک نسب» ریاست واحدهای مختلف منابع انسانی شرکت پتروشیمی امیرکبیر را در کارنامه داشته و با فرآیندهای این حوزه آشنایی کامل دارد.