۱۵ زن در استخر پتروشیمی تبریز دچار مسمومیت تنفسی شدند

مرکز اورژانس آذربایجان شرقی از گازگرفتگی و مسمومیت تنفسی ۱۵ زن در استخر پتروشیمی تبریز خبر داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ سخنگوی اورژانس این استان گفت: این زنان در استخر پتروشیمی تبریز دچار «مسمومیت تنفسی» شدند و ۱۱ نفر از آنها به بیمارستان انتقال یافتند.