مدیرمجتمع پتروشیمی غدیر منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل پتروشیمی غدیر، رئیس مجتمع این شرکت منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ طی حکمی از سوی حسین صفاری نوش‌آبادی مدیرعامل پتروشیمی غدیر، مهران دهداری نژاد به سمت مدیرمجتمع این شرکت پتروشیمی منصوب شد.

دهداری نژاد پیش از این مدیر بهره برداری این شرکت بوده است.