«سعیدی» مدیر حراست «هلدینگ خلیج فارس» شد

طی حکمی از سوی عبدالعلی علی عسکری، مسعود سعیدی به عنوان مدیر حراست هلدینگ خلیج فارس منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  طی حکمی از سوی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس «مسعود سعیدی» به عنوان مدیر حراست، حفاظت و امنیت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس جایگزین «مجتبی کسائیان» شد.