سرپرست امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صدور حکمی، فاطمه ناطقی را به سمت سرپرست امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در حکم مرتضی شاهمیرزایی به فاطمه ناطقی آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد، تخصص، تجربیات و شایستگی سرکارعالی به موجب این حکم به‌عنوان «سرپرست امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی»منصوب می‌شوید.