مدیرعامل ایرانول برکنار شد

محمد زارع پور اشکذری، مدیر عامل شرکت نفت ایرانول در پی گزارش نهادهای نظارتی و دستور مسوولان وزارت کار برکنار شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ نفت ما نوشت: شنیده ها حاکی است در پی گزارش نهادهای نظارتی و دستور مسوولان وزارت کار، زارع پور اشکذری برکنار و مصطفی مومنی جایگزین وی شد.

گفتنی است عملکرد زارع پور و حذف مدیران با تجربه و مجرب ایرانول و جایگزینی نیروهای ناکارآمد و کم تجربه موجب نا رضایتی اکثر کارکنان ایرانول و از دست دادن سهم بازار ایرانول شد به گونه ایی که سهم بازار ایرانول از ۲۹ درصد به کمتر از ۱۹ درصد رسید.

شایان ذکر است ایرانول یکی از چهار شرکت اصلی تولید کننده روانکار کشور است.