آغاز تعمیرات اساسی در پتروشیمی تبریز

تعمیرات اساسی در پتروشیمی تبریز از امروز در واحدهای استایرن مونومر و نیروگاه پتروشیمی تبریز آغاز شده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مهندس عباس قلی‌زاد، مدیر نگهداری و تعمیرات و مهندس رفعتی مدیر بهره برداری پتروشیمی تبریز از آغاز بکار تعمیرات اساسی خبر می دهند و این تعمیرات را قدمی مهم در جهت بهبود کیفیت تولید می دانند.