ترکیب اعضای هیئت رئیسه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مشخص شد

اعضای هیئت رئیسه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برای مدت 3 سال مشخص شدند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در یک صد و هفتادو پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و با حضور اعضای جدید هیئت مدیره، ترکیب هیئت رئیسه برای مدت ۳ سال به شرح ذیل معرفی شد.

آقای عبدالعلی علی عسکری به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای داوود رضا ربانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی بیرقی به سمت خزانه دار و آقای احمد مهدوی ابهری به سمت دبیرکل.

همچنین اعضای جدید هیئت مدیره به شرح زیر است:

آقای عبدالعلی علی عسکری نماینده قانونی پتروشیمی بندر امام/  آقای داوود رضا ربانی نماینده قانونی پتروشیمی کاویان /  آقای علی بیرقی نماینده قانونی پلیمر کرمانشاه / آقای محمد ابراهیمی نماینده قانونی پتروشیمی جم / آقای مسعود اسم خانی نماینده قانونی پتروشیمی غدیر/ آقای مجید هدایت نماینده قانونی پتروشیمی بوشهر / آقای حمیدرضا رستمی نماینده قانونی پتروشیمی تندگویان / آقای تقی صانعی نماینده قانونی پتروشیمی نوری /  آقای علی اصغر حمیدی نماینده قانونی پتروشیمی نوید زرشیمی/آقای علی محمد رجالی نماینده قانونی پتروشیمی سلمان فارسی / آقای اسمعیل قنبری نماینده قانونی پتروشیمی پردیس .