مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس دستور پرداخت پاداش بهره وری شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ را صادر کرد + نامه

در بخشی از این نامه آمده است: در راستای شعار تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها پاداش بهره وری ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با حفظ میانگین ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب فارس کارت واریز گردد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

متن نامه که خطاب به مدیران عامل شرکت های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارسال شده است به شرح ذیل است:

موضوع:پاداش بهره وری/عملکرد شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ کارکنان گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه، جهت قدردانی از کلیه کارکنان گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس که در راستای تحقق شعار سال”تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” در حفظ و ارتقای تولید تلاش نموده اند، بدینوسیله پاداش بهره وری شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به مبلغ حداقل هفتاد و سه میلیون (۷۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر نود وهفت میلیون(۹۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با حفظ میانگین بودجه هشتاد و پنج میلیون(۸۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال بصورت خالص(واریزی به فارس کارت)،پس از تصویب هیات مدیره آن شرکت جهت اقدام لازم اعلام می گردد.