بیانیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص طرح پتروشیمی امیرآباد مازندران

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: آغاز عملیات اجرایی تمامی طرح های پتروشیمی منوط به اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان های حاکمیتی می باشد که یکی از مجوزهای اصلی آن مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست ایران است، لذا در خصوص “طرح پتروشیمی امیرآباد مازندران” نیز روال قانونی و اخذ تمامی مجوز ها الزامی و ضروری است. بدیهی است، در صورت طی نشدن مسیر قانونی مذکور، هر گونه عملیات اجرایی در صنعت پتروشیمی ممنوع می باشد.