رئیس شورای فرهنگی هلدینگ خلیج فارس منصوب شد

طی حکمی از سوی علی عسکری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، مهرداد عظیمی به عنوان رئیس شورای فرهنگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

پیش از این جواد گلی عهده دار این سمت بود.

در متن حکم آمده است: