محمدی مدیرعامل پتروشیمی لاله شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

عبدالمجید محمدی مدیر عامل سابق پتروشیمی مارون امروز به عنوان مدیرعامل پتروشیمی لاله از شرکت‌های زیرمجموعه پتروشیمی مارون معارفه می‌شود تا پس از ۱۴ سال، پتروشیمی لاله شاهد تغییر مدیرعامل خود باشد.