امید بچاری سرپرست پتروشیمی آبادان شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ طی حکمی از سوی مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز، پتروشیمی تامین (تاپیکو) امید بچاری به عنوان سرپرست پتروشیمی آبادان منصوب شد.

پیش از این رستمی سرپرست پتروشیمی آبادان بود که به عنوان سرپرست پتروشیمی شیمی بافت منصوب شد.