سرپرستان جدید پتروشیمی فن آوران و خراسان معرفی می‌شوند

با دستور وزیرکار و از سوی شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) سرپرستان پتروشیمی‌های خراسان ‌و فن‌آوران با تاکید بر اصل شایسته سالاری، از بدنه شستا و پوشاندن جامه عمل به وعده‌های دولت انقلابی زودی معرفی خواهند شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار نفیرنفت؛ با دستور وزیرکار به زودی تکلیف دو پتروشیمی خراسان و فن‌آوران مشخص خواهد شد و اداره مشترک این دو پتروشیمی با هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان پایان خواهد یافت.

شنیده شده دستور وزیرکار انتصاب بر پایه شایسته‌سالاری، از بدنه وزارت‌خانه و پوشاندن جامه عمل به وعده‌های دولت انقلابی خواهد بود و در آن بر اصل بومی‌گزینی و عدم انتصاب مدیران پروازی تاکید شده است.

مدیران عامل پتروشیمی خراسان و فناوران مدتی پیش به عنوان مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ و کیمیای پارس خاورمیانه منصوب شده بودند.