بهره برداری از ۶ طرح پتروشیمی در سال۱۴۰۱

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 6 طرح پتروشیمی در سال جاری به جمع پتروشیمی های کشور می پیوندند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

حسن عباس زاده، مدیربرنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهارکرد: ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در کشور از ۹۰ میلیون تن کنونی با به بهره برداری از ۶ طرح جدید تا پایان سال به ۹۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر حمایت از شرکت های دانش بنیان  و سازندگان داخلی گفت: تحریم ها خاصیت خود را از دست داده است و در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی چندین تفاهم نامه در مسیر داخلی سازی کاتالیست های صنعت پتروشیمی امضا می شود و خوشبختانه ۸۰درصد از کاتالیست های مورد نیاز صنعت بومی سازی شده و تا پایان دولت سیزدهم تمام کاتالیست ها صنعت پتروشیمی ایران از شوی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و شرکت های دانش بنیان بومی سازی خواهد شد.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد:تمرکز نمایشگاه امسال بر شرکت های دانش بنیان است و بر همین اساس از شرکت های دانش بنیان حمایت می کنیم.