مشاور اجتماعی وزیر نفت منصوب شد

وزیر نفت در حکمی بابک دارابی را به‌عنوان مشاور اجتماعی خود منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

در حکم وزیر نفت آمده است:

«با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به‌عنوان «مشاور اجتماعی وزیر» منصوب می‌شوید.

نظر به اهمیت توسعه اجتماعی هم‌زمان با توسه صنایع نفتی و ایجاد مسئولیت‌های اجتماعی در جهت توسعه پایدار، انتظار دارد ضمن اهتمام کامل در انجام وظایف سازمانی خود در مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفتی ایران با تلاش مضاعف و اقدام‌های جهادی نسبت به سیاست‌گذاری، ایجاد همگرایی، شناسایی ظرفیت‌های موجود و ظرفیت‌سازی لازم و تمرکز فعالیت‌های تمامی شرکت‌های اصلی و فرعی و صندوق بازنشستگی در راستای انجام تکالیف و مسئولیت‌های اجتماعی آنها اقدام لازم معمول دارید.

بدیهی است شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه ( اعم از شرکت‌هایی که صددرصد سرمایه آنها متعلق به نفت است یا صنعت نفت در آنها سهامدار است با رعایت اساسنامه آنها) متعهد و مکلف به همکاری با جنابعالی بوده و گزارش اقدامات به‌صورت مستمر به اینجانب ارائه شود.»