۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو صرفه جویی ارزی پتروشیمی امیرکبیر از مسیر ساخت داخل و خودکفایی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر و اداره ساخت داخل این مجموعه در راستای خودکفایی و حمایت از تولید داخلی، اقدامات موثری را در زمینه تامین تجهیزات و قطعات و برخی کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی در سال ۱۴۰۰ به انجام رسانید. به‌عنوان نمونه پتروشیمی امیرکبیر در سال گذشته از محل ۶۰۰ قطعه ساخته شده در اداره ساخت داخل و خرید ۱۶۶ قطعه که دارای سابقه خرید قبلی بودند،توانست بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو معادل ۹۸ میلیاردتومان صرفه جویی ارزی و ریالی برای کشور و این مجموعه به همراه داشته باشد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ همچنین در بخش مهندسی معکوس پتروشیمی امیرکبیر ۷۵۹ قطعه را جهت ساخت و سفارش نقشه کشی کرده که همگی دارای کتابچه هستند و از این تعداد ۲۳۸ قطعه در ردیف سفارش قرار گرفته اند.

همچنین این مجموعه تولیدی برای تهیه برخی اقلام پرمصرف تاسیساتی و فنی صنعت پتروشیمی که آن را در زمره پروژه اقلام پرتحرک قرار داده نیز در حال دریافت پیشنهادات فنی جهت بررسی، تایید و نهایتاً سفارش است.

توسعه همه‌جانبه امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر همچنین کوشیده تا زنجیره تامین خود را چابک کند و در این راستا، اداره تامین منابع مامور است تا شرکت‌های فعال و دانش بنیان داخلی را شناسایی کرده و با آنها جهت تامین قطعات حساس و تحت تحریم وارد انعقاد قرارداد شود.

پتروشیمی امیرکبیر تولیدکننده متنوع‌ترین گریدهای پلی اتیلن و محصولات پلمیری است که در بندر ماهشهر استان خوزستان قرار دارد. ۵۲ درصد این مجموعه تولیدی متعلق به هلدینگ توسعه سرمایه رفاه زیر مجموعه بانک رفاه کارگران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.