«پیام برزگر» مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شد

طی حکمی از سوی مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، «پیام برزگر» به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پیش از این امید شهیدی نیا مدیرعامل این سازمان بود.