عکس؛ حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در محل حادثه متروپل آبادان

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور در محل حادثه متروپل آبادان، ضمن بررسی وضعیت پشتیبانی واحد‌های مختلف از روند امداد رسانی گروه‌های اعزام شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به محل حادثه بازدید کرد.