انتصابات جدید در برج گاز

معاون وزیر نفت در امور گاز در احکامی جداگانه رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران و مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان را منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مجید چگنی با صدور احکامی «حسین سیاری» را به‌عنوان رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران و «ابوالقاسم عسکری» را به‌عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان اصفهان منصوب کرد.

این افراد پیش از این به‌عنوان سرپرست منصوب شده بودند.