رفع تبعیض در پتروشیمی مارون در مدت کوتاه حضور امین امرایی

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ تلویزیون صنعت پتروشیمی در توئیتی از اقدامات امین امرایی در مدت کوتاه حضور خود در پتروشیمی مارون خبر داده است.

در این مدت، در اولین اقدام، امین امرایی اقدام به رفع تبعیض بین کارکنان قراردادهای متفاوت کرده و رضایت‌مندی مناسبی میان پرسنل به وجود آورده است.