سنگ تمام امرایی برای پرسنل پتروشیمی مارون

بخشنامه تبدیل وضعیت ‎ایثارگران این پتروشیمی از سوی مدیرعامل جوانش، ابلاغ شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ با تغییر مدیریت انجام شده در پتروشیمی مارون طی ماه‌های گذشته نه تنها رسیدگی به حقوق و وضعیت معیشتی ‎کارگران و کاهش تبعیض‌ها بهبود قابل توجهی یافته، امروز نیز‌ بخشنامه تبدیل وضعیت ‎ایثارگران هم در این پتروشیمی از سوی مدیرعامل جوانش، ابلاغ شد.