لغو عضویت یک عضو هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس به علی عسکری ابلاغ شد

عضویت پیام کهتری، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت در هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس تایید نشده است و حضور وی در هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس غیر قانونی است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

بر اساس نامه ای که رییس سازمان خصوصی سازی به علی عسگری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ارسال کرده عضویت پیام کهتری، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت در هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس تایید نشده است و حضور وی در هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس غیر قانونی است.