عملکرد طلایی دومین اوره ساز بزرگ کشور در سه ماهه اول ١۴٠١

شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) در حوزه فروش محصولات با رقم قابل توجه ۴۹ هزار میلیارد ریال در فروش انواع محصولات خود نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۱۸۷ درصد داشته است که رکورد بی سابقه ای در فروش محصولات در مقایسه با دوره های مشابه را نشان می دهد. 

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ همچنین علی رغم شرایط فروش بازارهای جهانی به دلیل نزدیک شدن به فصول کم مصرف محصول، شرکت توانسته در مقایسه با دوره مشابه افزایش ۱۲ درصدی در فروش محصولات داشته باشد.