شرکت پتروشیمی خارک ۳ ماهه به ازای هر سهم ۱,۶۸۴ ریال سود محقق کرد

شرکت پتروشیمی خارک در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱,۶۸۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹% افزایش داشته است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ براساس این گزارش شرکت پتروشیمی خارک که با نماد شخارک در بورس فعالیت دارد، گزارش اطلاعات و صورت‌ های مالی میان دوره‌ای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت را منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی خارک در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱,۶۸۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹% افزایش داشته است.

شخارک با سرمایه ثبت شده ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰,۱۰۳,۴۸۶ میلیون ریال سود محقق کرده است.