بازدید مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از مجتمع یادآوران + عکس

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به همراه جمعی از مدیران، مهندسان و دست اندرکاران، از روند پروژه کارخانه گاز و گاز مایع یادآوران خلیج فارس ngl۳۲۰۰ بازدید کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در این بازدید ۴ ساعته، علی عسکری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بر اتمام فاز یک ngl۳۲۰۰ تا پایان آذر ماه سال جاری تاکید کرد.