مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان:

مالکیت صندوق ذخیره فرهنگیان بر پروژه پتروشیمی لاوان قطعی است

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان درخصوص خبر فروش زمین ۲۵ هکتاری پتروشیمی لاوان به هلدینگ خلیج فارس گفت: پتروشیمی لاوان متعلق به معلمان و در تصرف موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است، بنابراین هیچ نقل و انتقالی پیرامون هیچ پتروشیمی در ماه های گذشته انجام نشده و این خبر صحت ندارد.

وی افزود: چند هفته پیش از این پروژه بازدید و تاکید کردیم اگر کسی درباره آن ادعایی داشته باشد، دعوای تصرف عدوانی مطرح خواهیم کرد، بنابراین در مالکیت آن برای موسسه هیچ شکی وجود ندارد.

نجف پور در ادامه یادآور شد: هیچ فردی منافع شخصی در صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد بلکه منافع متعلق به فرهنگیان عضو موسسه است که نقش محوری در تربیت جامعه دارند و مشی ما در مدیریت صندوق علمی، جهادی و انقلابی با رویکرد شفافیت است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در پایان با اشاره به سیاست امیدآفرینی از سوی این صندوق تصریح کرد: مجموعه مدیریتی صندوق به دنبال شنیدن صدای فرهنگیان عضو است و به وظیفه خود عمل می کند.