انتصاب در پتروشیمی فن‌آوران

طی حکمی از سوی محمد جواد بدری نائب رییس هیات مدیره پتروشیمی فن‌آوران، حامد خاکسار به سمت مدیر بازرگانی این شرکت منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پیش از این عباس کریمی عهده‌دار این مسیولیت بود که به عنوان مدیرعامل پتروشیمی تخت‌جمشید منصوب شده است.

پتروشیمی فن‌آوران از فروردین امسال و همزمان با انتصاب محمد جواد بدری به عنوان مدیرعامل پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه و عباس کریمی به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی تخت‌جمشید، بدون سرپرست و مدیرعامل و از سوی مدیران سابق اداره می‌شود.