دستور هلدینگ خلیج فارس برای تسریع در اجرای طرح تبدیل وضعیت ایثارگران

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ ابوالفضل عزیزی مدیر منابع انسانی هلدینگ خلیج فارس از مدیران عامل شرکت های تابعه خواستار تسریع در ارسال پرونده مشمولین این طرح به شرکت مادر شد.