«پیروز موسوی» مدیرعامل پتروشیمی بوشهر شد

طی حکمی از سوی افشار بازیار مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تجاری‌ شستان، سید پیروز موسوی به عنوان مدیرعامل پتروشیمی بوشهر منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ موسوی سابقه مدیرعاملی سازمان  منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را در کارنامه دارد.