رشد ۱۲۶ درصدی سودخالص و افزایش تولید در پتروشیمی بوعلی سینا / بازدهی ۹۳درصدی نماد «بوعلی» در یکسال/ افزایش سرمایه ۳۵۰ درصدی بوعلی در ایستگاه پایانی

گزارش‌های منتشر شده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در سامانه کدال از رشد ۱۲۶ درصدی سودخالص، رشد ۱۴۵ درصدی فروش، افزایش تولید در ۴ماهه نخست سال ۱۴۰۱ و مراحل پایانی افزایش سرمایه ۳۵۰ درصدی حکایت دارد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بر اساس گزارشات منتشر شده در سامانه کدال؛ در ۴ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ در پتروشیمی بوعلی سینا حدود ۶۸۵ هزار تن محصول تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۸ درصدی همراه بوده است. این پایداری و افزایش تولید همراه با پتانسیل ۱۲۰ درصدی تولید مجتمع نسبت به ظرفیت اسمی بوده است.

همچنین عملکرد شرکت در این مدت در حوزه‌ی فروش، افزایش ۱۴۵ درصدی فروش ۴ماهه را حکایت می‌کند و با توجه به حاشیه سود ناخالص ۱۸ درصد پتروشیمی بوعلی سینا، گواه عملکرد بهتر این شرکت نسبت به سایر شرکت‌ها است.
بازدهی سهم «بوعلی» در مقایسه با صنعت، بورس و فرابورس در تمامی دوره های مختلف زمانی نیز اختلاف قابل توجهی را نشان می‌دهد و نماد بوعلی در یکسال بیش از ۹۲ درصد بازدهی داشته که در مقابل بازدهی ۶درصدی صنعت و بازدهی ۴.۵ درصدی بورس اختلاف رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. «بوعلی» در ۶ماهه نیز بیش از ۵۶ درصد بازدهی داشته است.
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا که مالک ۱۱.۵ درصد از پتروشیمی تندگویان است، افزایش سرمایه ۳۵۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت را در دستور کار قرار داده و در مراحل پایانی افزایش سرمایه ۳۵۰ درصدی قرار دارد.

بر پایه تحلیل‌های رسانه ها و با توجه به سود خالص پتروشیمی بوعلی سینا در ۳ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که با رشد ۱۲۶درصدی همراه بوده است، پیش‌بینی می‌شود سود خالص شرکت در پایان سال بین ۶۳۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان (۱۸۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ ریال سود به ازای هر سهم) باشد که p/e آتی شرکت به محدود عدد ۵ نزدیک می‌شود.